Synergy Servers Ltd

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės, kuriomis vadovaujasi Synergy Servers Ltd (toliau – „Synergy Servers Ltd.“, „mes“ arba „mūsų“) rinkdama, kaupdama ir tvarkydama Synergy Servers Ltd. surinktą arba jūsų pateiktą informaciją, jums apsilankant Synergy Servers Ltd. svetainėje adresu www.vhost.lt (toliau – „Svetainė“) arba naudojantis Synergy Servers Ltd. Paslaugomis. Synergy Servers Ltd. įsipareigoja gerbti ir laikytis kliento ar svetainės lankytojų privatumo parinkčių. Prisijungus prie Svetainės ar naudojantis mūsų Paslaugomis, jums taikoma ši Privatumo politika. „Asmens duomenys“ tai informacija tiesiogiai ar naudojant kartu su kita pateikta informacija, leidžianti identifikuoti konkretų asmenį.

 1. RENKAMA INFORMACIJA
  1.1. Naudojantis Svetaine arba užsisakius Paslaugų, Synergy Servers Ltd. gali rinkti tam tikrą jūsų kontaktinę informaciją, t. y. jūsų vardą ir pavardę, adresą (miestą, valstybę ir pašto kodą, kt.), elektroninio pašto adresą ir telefono numerį (bendrai – „Kontaktinė informacija“). Perkant Paslaugas taip pat gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, kuri gali apimti kreditinės kortelės numerį ar kitą banko ar mokėjimo informaciją (toliau – „Atsiskaitymo informacija“). Ši informacija yra reikalinga tam, kad Synergy Servers Ltd. galėtų patikrinti jūsų tapatybę, atidaryti jūsų paskyrą ir teikti Paslaugas. Kontaktinė informacija ir Atsiskaitymo informacija kartu vadinama „Asmens duomenimis“.
  1.2. Synergy Servers Ltd. gali naudoti slapukus, žiniatinklio signalus ir kitas technines priemones rinkti ir analizuoti tam tikrą informaciją apie tai, kaip jūs ir kiti lankytojai naudojasi Svetaine. Jūs, patvirtindamas tai ir duodamas sutikimą Svetainėje, sutinkate, kad jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai. Ši techninė informacija apima vartotojo IP adresus, naršyklės informaciją ir svetainių, kuriose lankėtės, informaciją bei praleidimo tokiose svetainėse trukmę. Jūs galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad išjungtumėte slapukų gavimą, tačiau tokiais nustatymais jūs prisiimate atsakomybę ir riziką, kad mūsų Paslaugų teikimas dėl tokių parinkčių gali būti sutrikdytas. Slapukų naudojimas detaliau aprašytas šios Privatumo politikos 8 skyriuje.
  1.3. Siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą ir pagerinti Paslaugų kokybę, Synergy Servers Ltd. gali rinkti informaciją, susijusią su jūsų naudojimusi Paslaugomis (toliau – „Paslaugų informacija“), įskaitant, bet tuo neapsiribojant, užsakymo informaciją, pokalbius, elektroninio pašto korespondenciją ir kitus jūsų veiksmus Svetainėje. Paslaugų informacija gali apimti informaciją, kuri yra apibrėžiama kaip Asmens duomenys. Surinkta informacija apie Paslaugas naudojama siekiant teikti ir siūlyti Paslaugas, atitinkančias jūsų poreikius.

 2. SURINKTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
  Be informacijos naudojimo Synergy Servers Ltd. vidinėms reikmėms, t. y. siekiant teikti Paslaugas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, suteikti galimybę jums naudotis Svetaine, jūsų informacija gali būti naudojama žemiau išvardintais būdais:
  2.1. Jūsų Kontaktiniai duomenys ir Atsiskaitymo informacija bus naudojami suteikiant jums prieigą prie jūsų užsisakytų Paslaugų, taip pat teikiant papildomas paslaugas, techninius atnaujinimus bei pranešimus apie Synergy Servers Ltd. Paslaugų sutarties pakeitimus. Synergy Servers Ltd. taip pat gali naudoti jūsų Kontaktinę informaciją siunčiant jums pranešimus ir rinkodaros siūlymus, t. y. naudoti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jums sutikus (pvz. pažymėjus jūsų sutikimą varnele ar kt.). Jūs turite teisę bet kada nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais. Jei jūs nesate Synergy Servers Ltd. klientas, jūsų informacija bus naudojama tik tuo tikslu, kuriam ji buvo suteikta. Pavyzdžiui, jei užsiregistravote tam, kad gautumėte informacijos apie Synergy Servers Ltd. produktus, jūsų kontaktinė informacija bus naudojama tik tam, kad tokia informacija jums būtų atsiųsta.
  2.2. Synergy Servers Ltd. kaupia ir naudoja informaciją apie Paslaugas tam, kad galėtų teikti jums Paslaugas. Synergy Servers Ltd. Paslaugų informacijos naudojimą taip pat reglamentuoja Paslaugų teikimo sutartis. Prašome vadovautis Paslaugų teikimo sutartyje numatytomis konkrečiomis nuostatomis. Tuo atveju, jei Privatumo politikos nuostatos skirtųsi nuo Paslaugų sutarties nuostatų, turi būti vadovaujamasi Paslaugų sutarties nuostatomis.
  2.3. Synergy Servers Ltd. gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus reklamos skelbimui internete. Šie paslaugų teikėjai gali naudoti nuasmenintą informaciją apie jūsų apsilankymus Svetainėje, siekiant reklamuoti Synergy Servers Ltd. , kai jūs lankotės kitose svetainėse. Tokia asmens neidentifikuojanti informacija yra anoniminė arba nuasmeninta ir neatskleidžia jūsų vardo, adreso, elektroninio pašto adreso ar kitos asmeninės informacijos.
  2.4. Svetainė gali suteikti jums galimybę rašyti komentarus ar identifikuoti informaciją, pavyzdžiui, Synergy Servers Ltd. blogas. Kai jūs rašote komentarus diskusijose, ši informacija gali būti viešai pasiekiama, pavyzdžiui, per paieškos sistemas ar kitas viešai prieinamas platformas ir gali būti prieinama trečiosioms šalims. Prašome nerašyti jokios informacijos, kurios nenorėtumėte atskleisti viešai.
  2.5. Surinkta informacija yra saugoma 2 (du) metus po jūsų registracijos Svetainėje. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkta informacija saugoma 3 (tris) kalendorinius metus nuo tokių duomenų pateikimo momento.

 3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  3.1. Synergy Servers Ltd. naudoja trečiųjų šalių paslaugų teikėjus atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas. Tokių funkcijų pavyzdžius apima duomenų saugojimo paslaugos ir mokėjimo vykdymo paslaugos. Kai Synergy Servers Ltd. pasitelkia tokį trečiųjų šalių paslaugų teikėją, Synergy Servers Ltd. jiems suteikia tik tokius Asmens duomenis, kurie yra reikalingi konkrečių paslaugų teikimui. Kiekvienas toks trečiosios šalies paslaugų teikėjas sutartimi įsipareigoja tokius Asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir nenaudoti jokiu kitu būdu, išskyrus teikiant paslaugas Synergy Servers Ltd.
  3.2. Synergy Servers Ltd. gali atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba sąžiningai mano, kad tokie veiksmai yra reikalingi tam, kad būtų apsaugotos Synergy Servers Ltd. teisės ar nuosavybė arba būtų apsaugotos Svetainės lankytojų ar Paslaugų vartotojų, ar bet kurios trečiosios šalies teisės ar nuosavybė. Jei teisės aktais reikalaujama, kad Synergy Servers Ltd. atskleistų jūsų Asmens duomenis, įsipareigojame dėti visas pastangas, kad jums apie tokį reikalavimą būtų pranešta, nebent tai būtų draudžiama pagal įstatymą, teismo ar administracinį įsakymą ar nurodymą.
  3.3. Synergy Servers Ltd. pasilieka teisę parduoti savo verslą ar turtą. Įmonių pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar kitu pagrindu Asmens duomenys gali būti dalis perduodamo turto. Jūs patvirtinate, kad tokie perdavimai gali įvykti, ir kad bet koks Synergy Servers Ltd. pirkėjas ar perėmėjas gali ir toliau naudoti jūsų Asmens duomenis, kaip išdėstyta šioje Privatumo politikoje.

 4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  Synergy Servers Ltd. taiko įprastas elektronines ir kitas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti turimus jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos. Kai mes perduodame konfidencialią informaciją (pavyzdžiui, kredito kortelės numerį) internetu, ji yra apsaugojama šifravimo metodu, pavyzdžiui, naudojant Secure Socket Layer (SSL). Tačiau, pažymime, kad joks perdavimo ar elektroninis duomenų saugojimo metodas nėra visiškai saugus. Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname naudojamas technologijas tam, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys, tačiau tokios saugumo priemonės negarantuoja, kad mūsų Svetainė ar jūsų duomenys yra apsaugoti nuo įsilaužimo ar kito saugumo pažeidimo. Synergy Servers Ltd. nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė ar Paslaugos yra ar bus apsaugotos nuo visų virusų, grėsmių saugumui ar kitų grėsmių arba kad jūsų informacija visada bus saugi.

 5. NUORODOS Į KITUS SERVERIUS
  Lankytojų ir klientų patogumui, Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, pavyzdžiui, mūsų partnerių ar paslaugų teikėjų, kurie taiko skirtingą privatumo politiką. Privatumo politika nebus taikoma jums naudojantis ar lankantis kitose interneto svetainėse. Nepaisant to, kad mes stengiamės dėti nuorodas į svetaines, kurios vadovaujasi tokio pat lygio privatumo apsaugos politika, mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už tokių svetainių turinį, produktus ar teikiamas paslaugas, veiksmus arba taikomas privatumo ir saugumo politikas. Prieš pateikiant Asmens duomenis trečiosioms šalims, patariame užduoti rūpimus klausimus ir susipažinti su tose svetainėse taikoma privatumo politika tam, kad suprastumėte, kaip bus naudojama apie jus surinkta informacija.

 6. NEPILNAMEČIŲ APSAUGA
  Synergy Servers Ltd. tikslingai nerenka asmeninės informacijos iš asmenų iki 18 metų. Jei esate jaunesni nei 18 metų, prašome nepateikti jokios asmeninės informacijos Svetainėje. Jei turite pagrindo manyti, kad asmuo iki 18 metų amžiaus pateikė asmeninės informacijos Synergy Servers Ltd. , prašome susisiekti su mumis ir mes dėsime visas pastangas tokią informaciją nedelsiant pašalinti.

 7. ATNAUJINIMAI, KLAUSIMAI, SKUNDAI
  7.1. Jūs galite atnaujinti arba ištrinti Asmens duomenis iš mūsų duomenų bazės (įskaitant Kontaktinę ir Atsiskaitymo informaciją) susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu info@vhost.lt. Ištrynus informaciją, mes pasiliksime visos ar dalies jūsų informacijos kopijas, kiek tai yra reikalinga atliekant administracinius įsipareigojimus, sprendžiant ginčus ar pretenzijas ar įvykdant bet kokį kitą susitarimą su jumis.
  7.2. Tam tikrai atvejais, Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys, susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu info@vhost.lt. Nutraukus asmens duomenų tvarkymo veiksmus gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas Paslaugų tiekimas jums.
  7.3. Jūs galite gauti informaciją apie visus Asmens duomenis, kuriuos mes saugome apie jus, gauti informaciją apie tai kokie jūsų Asmens duomenys yra surinkti ir tokių Asmens duomenų šaltinius, sužinoti kokiu tikslu tvarkomi jūsų Asmens duomenys bei kokiems duomenų gavėjams jie yra teikiami ir buvo teikiami (jei buvo) per paskutinius 1 (vienerius) metus, taip pat pareikšti nusiskundimus ar klausimus, susijusius su asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu, susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu ino@vhost.lt. Informacija bus teikiama tik tinkamai identifikavus asmenį prašantį tokios informacijos bei patvirtinus jo tapatybę.
  7.4. Jums paprašius, jūs gausite 7.3. p. nurodytą informaciją apie savo Asmens duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jūsų prašymu informacija jums bus patiekta raštu arba el. paštu. Informaciją apie jūsų Asmens duomenis neatlygintinai teikiame tik kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neviršys tokių duomenų teikimo sąnaudų.
  7.5. Tuo atveju, jei jums susipažinus su savo Asmens duomenimis, jūs nustatote, kad Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu patikrinti jūsų Asmens duomenis. Jums pateikus rašytinį prašymą mes ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius jūsų duomenis ir (arba) sustabdysime tokių jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Asmens duomenų saugojimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jūsų rašytinio prašymo gavimo.
  7.6. Tuo atveju, jei jums susipažinus su savo Asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir (ar) nesąžiningai, jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu patikrinti Jūsų Asmens duomenis. Jums pateikus rašytinį prašymą, mes sunaikinsime neteisėtai tvarkomus ir (ar) nesąžiningai sukauptus jūsų Asmens duomenis arba sustabdysime tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus Asmens duomenų saugojimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jūsų rašytinio prašymo gavimo.
  7.7. .Jei turite informacijos apie Paslaugų sutarties pažeidimus, prašome pranešti Synergy Servers Ltd. elektroniniu paštu info@vhost.lt Pranešimas dėl autoriaus teisių ar prekės ženklo pažeidimų turi būti siunčiamas elektroniniu paštu info@vhost.lt.

 8. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

  Siekiant, kad svetainės lankytojams būtų suteiktos visavertės Paslaugos, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją mes naudosime jūsų kaip ankstesnio Svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie Paslaugas, įdėtas į jūsų krepšelį, išsaugojimui, Svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Jūs turite galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) mes ir (ar) mūsų partneriai įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jūs, patvirtindamas tai ir duodamas sutikimą Svetainėje, sutinkate, kad jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai. Jeigu nesutinkate, slapukai (išskyrus techninius slapukus, be kurių Svetainė negali veikti) nebus įrašomi, bet tokiu atveju dalis Svetainės funkcijų neveiks. Savo sutikimą jūs galite bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros (dalis ar visos) Svetainės funkcijos gali jums neveikti. Jūs asmeniškai turite pasidomėti, kokius Slapukus naudoja mūsų partneriai. Mes dėsime pastangas jus informuoti dėl trečiųjų asmenų galimybių įrašyti slapukus į jūsų galinį įrenginį. Tačiau, jūs asmeniškai turite pasidomėti, kokius slapukus naudoja mūsų partneriai bei kokiomis sąlygomis. Manydami, kad be jūsų sutikimo yra naudojami slapukai, turėtumėte kreiptis į konkretų juos naudojantį asmenį.